Brak produktów w koszyku.

Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą Anmask znajdującego się pod adresem internetowym anmask.tech oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego Anmask jest Maksymilian Górski, NIP:7712733895 REGON 388445425.

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres info@anmask.tech.

  • Postanowienia Ogólne
  • Składanie zamówienia
  • Realizacja zamówienia
  • Przedsprzedaż
  • Możliwość zwrotu towaru
  • Reklamacje
  • Ochrona danych osobowych
  • Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z Anmask umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.anmask.tech (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

6. Osoby, które nie ukończyły lat 18, ale ukończyły lat 13 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

7. Klienci rejestrujący się w sklepie internetowym oraz dokonujący tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Anmask na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

II. Składanie zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie https://anmask.tech

3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.

5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.

6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.

7. Koszty przesyłki zamówień powyżej 300 złotych z dostawą na terenie Polski pokrywa Sklep. Do pozostałych zamówień zostaną doliczone koszty przesyłki określone w trakcie składania zamówień.

8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Anmask nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności PayU, PayPal, GPay oraz karta kredytowa.

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 5 dni pracujących po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia.

13. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

14. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Obsługą Klienta.

15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez konsumenta i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyślę do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą wraz z prośbą o potwierdzenie jej otrzymania.

16. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w terminie 7 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości e-mail, Sklep wyślę do Klienta drugą wiadomość z prośbą o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

17. Kody zniżkowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą również nie mieć zastosowania przy zakupie bieżącej kolekcji.

 

III. Realizacja zamówienia

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 60 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).

3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

 

IV. Przedsprzedaż

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”/ „waiting list”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu towarów z nowej kolekcji, jeszcze przed terminem wprowadzenia jej do regularnej sprzedaży.

2. Regulamin Sklepu w zakresie Sprzedaży stosuje się również do Przedsprzedaży.

3. Dane kontaktowe podane przy składaniu zamówienia muszą być dokładne i aktualne, aby umożliwić Sklepowi informowanie o statusie zamówienia.

4. Zapłata za towar następuje w momencie złożenia zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo wskazywany przez Sklep na stronie internetowej przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowany Klientom we wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

V. Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu (Formularz Reklamacyjny) i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres: Maksymilian Górski ul. Jarzębinowa 8/2, 91-486 Łódź.

3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni lub zwróci całą kwotę zapłaconą za towar oraz koszty przesyłki przelewem na rachunek klienta.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,

c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,

d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.anmask.tech oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od wysłania powiadomienia przez Anmask. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.anmask.tech